test

Ensihoitajan sijaisuudet

Hakuaika päättyy  28.4.2023 15:00

Etsimme Satakunnan hyvinvointialueen ensihoitopalveluihin kevään ja kesän 2023 ajaksi ensihoidon osaajia. Tarjoamme haasteellista työtä hyvässä työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä.

Työskentely tapahtuu kokemuksen perusteella joko vaativan hoitotason ensihoitoyksikössä tai H+P ensihoitoyksiköissä. Työntekijältä edellytämme työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia ja vähintään C1-luokan ajo-oikeutta. Sijoituspaikkana voi olla Eura, Kankaanpää, Pori tai Rauma.

Sairaanhoitajalta/ensihoitajalta edellytetään ensihoitajan (AMK) tutkintoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun laillistetun sairaanhoitajan tutkintoa, jonka lisäksi hoitotason ensihoitoon suuntautuvan, vähintään 30 opintopisteen opintokokonaisuuden suorittamista yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta. Lisäksi edellytämme aikaisempaa kokemusta hoitotason ensihoitotyöstä.

Perustason ensihoitajalta edellytetään sosiaali -ja terveysalan perustutkintoa sekä perustason voimassa olevia lupia. Kokemus ensihoitotyöstä katsotaan eduksi.

Sijaisuuden aloituksesta ja kestosta sovitaan erikseen. Sijaisuudet täytetään heti sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuuden kestosta sovimme erikseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.sata.fi/rekry. Liitäthän hakemukseesi kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: Rekrytointipalvelut, puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytointi@sata.fi

Edellytämme työntekijöiltämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

osastonhoitaja Ari Nikki,
puh. 044 707 7428 /
osastonhoitaja Marika Ruohonen,
puh. 044 707 7429 /
osastonhoitaja Heidi Mannila
puh. 050 473 5805 /
osastonhoitaja Jukka Uusitalo
044 701 7321 /
ylihoitaja Mäkelä Kaisu-Leena,
puh. 044 707 9751 /
etunimi.sukunimi@sata.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Satakunnan hyvinvointialue vastaa vuoden 2023 alusta alkaen yli 210 000 satakuntalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Meillä tulee työskentelemään noin 10 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaista. Tutustu työnantajaan