Skip to main content
test
Ensihoitomestari: pelastuslaitos, Joensuu (id6864) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 30 pelastusaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 45 000 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meillä pääset kehittämään osaamistasi.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 20.12.2022 mennessä ENSIHOITOMESTARIN VIRKA, sijoituspaikka Joensuun pelastusasema.

Ensihoitomestari on pelastuslaitoksen lähiesihenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia ensihoitopalvelun asianmukaisuudesta ja laadusta vastuullaan olevilla pelastusasemilla. Ensihoitomestari toimii myös yhden tai useamman pelastusaseman asemavastaava ja sillä työskentelevän henkilöstön lähiesimiehenä. Ensihoitomestarille määritetään koko pelastuslaitosta koskeva kehittämis- tai muu vastuualuetehtävä.

Ensihoitomestarin esihenkilö on toiminta-alueen päällikkö ja ammatillinen esimies on ensihoitopäällikkö. Ensihoitomestari kuuluu toiminta-alueensa esihenkilötiimiin ja ensihoitopalvelun kehittämistiimiin.

Edellytämme voimassa olevaa hoitotason hoitovelvoitetta, hyvää ensihoidon toimintaympäristön ja yhteistyöviranomaisten toiminnan tuntemusta sekä riittävää työkokemusta hoitotason ensihoidosta ja ensihoitotyön johtamisesta. Odotamme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö ja organisointitaitoja sekä ratkaisukeskeistä työtapaa. Eduksi katsotaan johtamiskokemus sekä kehittämis- ja projektiosaaminen.

Kelpoisuusehtona on ensihoitaja AMK tai sairaanhoitajan tutkinto, ja ensihoidon suuntaavat opinnot laajuudeltaan vähintään 30 op suoritettuna ensihoidon koulutusohjelmassa, tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tehtävän edellyttämä ensihoidon osaaminen ja kokemus ja lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kenttäjohtajan pätevyysvaatimuksissa huomioidaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 11 § siirtymäsäännökset. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja C1-luokan ajokorttia.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Virassa noudatetaan yleistyöaikaa 38,25 h/vko.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä annettava suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Virka täytetään 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat:

vs. Pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen, puh. 013-3304516, ville-petteri.pulkkinen@pkpelastuslaitos.fi

Ensihoitopäällikkö Kari Törrönen, puh. 013-330 9158 tai kari.torronen@pkpelastuslaitos.fi

Virkaa haetaan sähköisesti.

Joensuussa 14.11.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6864
  • 14.11.2022 - 20.12.2022 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat