test

Ergoterapeut, fysiatriska enheten, VCS

Hakuaika päättyy  5.12.2022 15:00

Vi söker
en vikarie för ergoterapeut till Österbottens välfärdsområde, med placering till en början vid fysiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus. Vikariatet inleds snarast möjligt enligt överenskommelse och avslutas 3.8.2023.

Vi värdesätter erfarenhet av rehabilitering av handkirurgiska patienter.

Behörighetskrav:
Legitimerad ergoterapeut.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd..

Prövotid tillämpas.

servicechef
Heidi Nyman
tfn 040 523 2726
fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan