Skip to main content
test
Ergoterapeut, psykiatri- och missbrukartjänster - Sosiaali- ja terveystoimiala

Kom med och förverkliga meningsfullt arbete tillsammans med Helsingfors svenskspråkiga!

Vi söker en ergoterapeut för fast anställning till psykiatri- och missbrukartjänsternas första linjens svenskspråkiga arbetsgrupp. Du kan börja hos oss 6.2.2023 eller enligt överenskommelse. Arbetsgruppen erbjuder service för hela Helsingfors området och vi befinner oss i Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.

Ergoterapeutens arbetsuppgifter innebär bedömning av individens funktionsförmåga, förverkligande av individuella ergoterapiperioder och att planering samt förverkligande av gruppverksamhet i samarbete med resten av arbetsgruppen. Ergoterapeuten arbetar enligt psykiatri- och missbrukartjänsternas vårdplaner, som en del av en mångsektoriell arbetsgrupp. Arbetet utförs i enlighet med Fiskhamnens psykiatri- och missbrukartjänsters modell för centralen för hälsa och välbefinnande.

Här väntar ett uppmuntrande och kunnigt arbetsteam, ett intressant och omväxlande arbete samt goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Helsingfors stad erbjuder dig mångsidiga personalförmåner så som möjlighet till tjänstebostad, rabatt på kommunaltrafiken eller vid inköp av cykel samt rabatt på motions- och kulturaktiviteter.

Behörighetsvillkor:

Yrkeshögskoleutbildning inom ergoterapi eller tidigare examen på institutnivå. Arbetet förutsätter legitimitet enligt lagen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Vaccinationsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Vi förutsätter även:

Färdighet att ge service inom ergoterapi på svenska.

Som merit räknar vi:

Erfarenhet av psykiatrisk ergoterapi. Färdighet att handleda grupper, erfarenhet/skolning i någon av följande metoder: DBT, CBASP, Schema terapi, Specifik immunterapi eller liknande.

Erfarenhet av olika utvärderingsmetoder inom ergoterapi och arbete som utförs i klientens egen omgivning.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsovårdssektorn, Psykiatri- och missbrukartjänster, Första linjens svenskspråkiga arbetsgrupp
  • JobbFast anställning
  • SOTE-02-15-23
  • 6.2.2023 eller enligt överenskommelse
  • 2667,84 €/mån
  • 19.1.2023 - 3.2.2023 16:00
  • KuntaÖvriga jobb inom socialsektornHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Ledande ergoterapeut Päivi Jalonen tfn. 050 340 3604, paivi.jalonen@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektorn, Psykiatri- och missbrukartjänster, Första linjens svenskspråkiga arbetsgrupp

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat