Erikoisammattimies, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoisammattimies, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan lääkintätekniikan yksikön tehtävänä on varmistaa turvallinen, tehokas ja toimintavarma potilaiden tutkimus ja hoito. Yksikkö huolehtii lääkintälaitteiden kunnossapidosta sekä niiden käytössä ja hankinnassa tarvittavista teknisistä asiantuntijapalveluista.

Haemme erikoisammattimiestä sijaisuuteen. Sijaisuus alkaa mahdollisimman pian kestäen 6 kk ja jatkuu mahdollisesti pidempään.

Erikoisammattimiehen tehtäviin kuuluu lääkintälaitteiden huolto- ja korjaustyöt lääkintätekniikan toimialueella. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta sähköisten laitteiden huolloista ja korjaamisesta, tietoliikennetekniikan perusosaamista sekä hyvää englanninkielen taitoa.

Arvostamme kokemusta lääkintälaitteista, tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön laajaa tuntemusta sekä kiinnostusta työskennellä sairaalaympäristössä. Aktiivinen kouluttautuminen ja mielenkiinto alaa kohtaan tekee sinusta oikean henkilön lääkintätekniikkaan.

Erikoisammattimiehen sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Soveltuvat tutkinnot ovat mm. elekroniikka-, tieto ja tietoliikenne- ja hyvinvointiteknologia-asentajat.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedusteluihin vastaavat huoltomestari Jukka Sassi, p. 040 162 6534 ja sairaalainsinööri Pasi Keskitalo, p. 040 751 5533. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Tekniikan palvelut
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.