Erikoishammaslääkäri, virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavissa erikoishammaslääkärin virka.

Erikoishammaslääkärin viran tehtäväalueeseen kuuluu yleissairauksien vuoksi suun ja hampaiston hoitoa vaativien potilaiden hoitoprosessien organisointi, potilaiden hoidon suunnittelu ja hoitojen toteutus yhteistyössä muiden erikoishammaslääkäreiden ja -lääkäreiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu myös erikoistuvien hammaslääkäreiden perehdytykseen ja ohjaukseen osallistuminen. Työnkuvaan kuuluu lisäksi erikoissairaanhoitoon kuuluvan muun kliinisen hammashoidon toteuttaminen.

Edellytämme hyvää organisointikykyä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja moniammatillista yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan aiempi kokemus yleissairaiden potilaiden hoidosta joko erikoissairaanhoidossa tai vastaavia potilaita hoitavassa yksikössä.

Sähköiseen hakemukseen Työkokemus välilehdelle tulee täyttää huolellisesti hakijan työkokemus . Mikäli palvelut ovat olleet osa-aikaisia on tämä tieto kirjattava Lisätieto-kenttään.

Erikoishammaslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedusteluihin vastaa hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri Pauli Mattila, p. 08 315 3830.
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset osoitetaan ylihammaslääkäri Kai Sundquistille ja lähetetään osoitteella: PPSHP, Kirjaamo, PL 10, 90029 OYS. Kuoreen merkitään haun työavain kokonaisuudessaan (PPSHP-02-125-20). Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pään ja kaulan sairaudet, Kliininen hoito
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Piirin väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee lähes 7000 terveydenhuollon ammattilaista kolmessa eri sairaalassa. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.