Erikoislääkäri - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 25.9.2020 klo 15.00 mennessä

ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA (endokrinologia)

Endokrinologian poliklinikan moniammatilliseen tiimiin kuuluvat kokenut kollega, pätevät diabeteshoitajat, jalkaterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Poliklinikalla on mukavat, modernit tilat ja laitteet.

Erikoislääkärin virkatehtäviin kuuluu vapaamuotoinen sisätautipäivystys, jossa aktiivityön ja päivystyksien määrä on kohtuullinen. Työnkuva ja työaika ovat sovittavissa toiveiden mukaisesti.

Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet jatko- ja täydennyskoulutukseen ja mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen. Sisätautiklinikalla on edustus jokaiselta suppealta erikoisalalta, joten konsultaatiot ovat helposti saatavissa. Yhteishenki on erinomainen.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärintehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Kelpoisuusehdon täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioon voidaan ottaa myös esimerkiksi sisätautien erikoislääkäri, jolla on endokrinologian ja diabeteksen hoidon erikoisosaamista taikka endokrinologiaan erikoistuva lääkäri, jonka erikoistumisopinnot ovat loppuvaiheessa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) perusteella. Palkka-asioissa sovellamme lääkärisopimusta joustavasti. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lapin keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala. Uuden kuuman sairaalan rakentaminen on juuri käynnistymässä. Rovaniemi on dynaaminen yliopisto- ja turistikaupunki sekä hallintokeskus, jossa on tarjolla kaikki palvelut ja kulttuuritarjonta on monipuolista. Ulkoilu- ja urheiluharrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Liikenneyhteydet hiihtokeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle ovat nopeat ja toimivat.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonylilääkäri Annika Olli, 040 758 8827, sisätautien ylilääkäri Seppo Lehto, 040 619 6600 ja endokrinologian osastonylilääkäri Saale Pöykkö, 040 199 3990. Sähköpostitse annika.olli@lshp.fi, seppo.lehto@lshp.fi ja saale.poykko@lshp.fi.


Rovaniemellä 13.8.2020

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonylilääkäri Annika Olli, 040 758 8827, sisätautien ylilääkäri Seppo Lehto, 040 619 6600 ja endokrinologian osastonylilääkäri Saale Pöykkö, 040 199 3990. Sähköpostitse annika.olli@lshp.fi, seppo.lehto@lshp.fi ja saale.poykko@lshp.fi.

Medisiininen tulosalue, sisätautipoliklinikka
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!