Erikoislääkäri, fysiatrian kivunhoitoyksikkö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri, fysiatrian kivunhoitoyksikkö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutuksen vastuualueen fysiatrian kivunhoitoyksikössä on haettavana erikoislääkärin virka.

Kuntoutuksen vastuualue tuottaa palveluja Oulun yliopistollisen sairaalan eri erikoisaloille ja perusterveyden huoltoon hoidon porrastuksen mukaisesti. Kivunhoitoyksikkö keskittyy kroonisen kivun hoitoon.

Arvostamme hakijan monipuolisia kliinisiä taitoja, verkosto-osaamista sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämisessä ja tieteellisissä hankkeissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virka ei ole erikoisalasidonnainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Eero Kyllönen, p. 08 315 2149.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus, Kivunhoitoyksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan