test

Erikoislääkäri, Kuopio

Hakuaika päättyy  1.2.2023 12:00


Hei, meillä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on sinua kiinnostavia työpaikkoja!

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikääntyneiden palveluissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva erikoislääkärin virka 1.4.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ikäkeskus muodostaa laajan verkostomaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa ikääntyneiden erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin moniammatillisesti. Geriatristen palvelujen kokonaisuus osana Ikäkeskusta vastaa iäkkäiden lääketieteellisestä hoidosta kotihoidossa, asumispalveluissa, kotisairaalassa, geriatrisessa poliklinikkatyössä sekä kotisaattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksen (SOTE-TIKE) kanssa.

Tarjoamme liikkuvan ja joustavan työn, jossa pääset vaikuttamaan iäkkään hoidon ja hoivan kehittämiseen. Työsi tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kodeissa tai asumisyksiköissä. Meillä ei tarvitse tehdä työtä kuitenkaan yksin. Lähimpiä työtovereitasi lääkäreiden lisäksi tulevat olemaan mm. kotisairaanhoitajat, muistikoordinaattorit, terapeutit sekä palveluohjaajat. Työotteemme on moniammatillinen ja asiakkaalle arvoa tuottava. Työtäsi on mahdollista suunnata mielenkiintosi mukaan lääkärin työn eri osa-alueille ja sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi.

Viran hoitaminen edellyttää ratkaisukeskeisyyttä sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon myös yllättävissä ja äkillisissä tilanteissa liittyen vanhusten hoitoratkaisuihin kodeissa tai kodinomaisissa ympäristöissä. Lisäksi odotamme Sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä sitoutumista työtehtäviin ja tiimin yhteisiin pelisääntöihin.

Erityisesti arvostamme monipuolista ja pidempää työkokemusta iäkkäiden hoidossa erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kokemusta moniammatillisesta työskentelymallista. Lisäksi kokemus muistipotilaiden sekä palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoidosta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona virkaan on geriatrian tai muun soveltuvan erikoislääkärin tutkinto. Eduksi katsotaan kokemus verkostomaisesta monialaisesta työotteesta sekä vastaavan tyyppisestä työnkuvasta ikääntyneiden parissa.

Työnkuvaan kuuluu päivystysvelvoite kaupungin sairaalan ja vanhuspalveluiden yhteisessä päivystysringissä virka-ajan ulkopuolella klo 22 asti.

Työaika on 38 tuntia 15 min viikossa. Palkkauksessa noudatetaan paikallissopimusta.

Työn aloitusajankohta on 1.4.2023 tai erikseen sovittavissa. Työn aloituspaikka on Kuopio.
Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun henkilön tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta sekä todistus huumausainetestistä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Asiantuntijalääkäri Heli Mattila, 0447181413, heli.mattila@pshyvinvointialue.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan