Erikoislääkäri, lasten teho - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri, lasten teho - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lasten ja nuorten vastuualueella on haettavana lasten tehohoidon erikoislääkärin virka.

Erikoislääkärin kliinisenä vastuualueena on lasten teho- ja tehovalvontaosaston tehtävät. Virka on uusi ja siihen kuuluu lasten tehohoidon kehittämistyö ja päivystysvelvollisuus. Haettavana olevan erikoislääkärin lisäksi tiimissä toimii osastonylilääkäri, erikoislääkäri (50 %) ja erikoistuva lääkäri.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on lastentaudit ja perehtyneisyys lasten tehohoitoon ja anestesiologiaan.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Valitulta edellytämme hyväksyttävää terveydentilalausuntoa (kunnallinen viranhaltijalaki 7§).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kuukauden koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedusteluihin vastaa vastuualueen johtaja Päivi Tapanainen, p. 08 315 5127, osastonylilääkäri Outi Peltoniemi-Ailisto, p. 08 315 5837 ja vt. hallinnollinen apulaisylilääkäri Jarmo Salo, p. 08 315 5824.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Lapset ja nuoret, lastentaudit
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan