Erikoislääkäri, NordLab Oulu - NordLab

Haemme asiantuntijatiimiimme kliinisen kemian erikoislääkäriä NordLab Oulun laboratoriohematologian tiimiin vakituiseen virkasuhteeseen 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Erikoislääkäri vastaa vastuualueensa tutkimusten lääketieteellisestä toteutuksesta, laadusta ja ajanmukaisuudesta. Hän osallistuu alan diagnostiikkaan ja tekee lausuntoja potilasnäytteistä.

Työtehtävien hoitoon liittyy säännöllisiä konsultaatiotehtäviä NordLabin muissa toimipisteissä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin oikeudet kliinisen kemian erikoisalalla sekä suoritettu laboratoriohematologin lisäkoulutusohjelma. Huomioimme virkaan haettaessa myös erikoislääkärit, joilla on osoitettu kiinnostus laboratoriohematologiasta kuten työkokemus alalta, tai lisäkoulutusohjelmaa suorittavat erikoislääkärit.

Tehtävän hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista kliinisestä kemiasta ja laboratoriohematologiasta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Terveydenhuollon laboratorioissa saavutetun kokemuksen lisäksi arvostamme osoitettua kiinnostusta tieteelliseen tutkimukseen, moniammatillista työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy LS:n ja paikallisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Noudatamme virassa enintään 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta (työavain 304857) tai postitse liitteineen osoitettuna NordLabin kirjaamoon osoitteella NordLab Kirjaamo, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Kuoreen merkintä "Kliinisen kemian erikoislääkäri". Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.nordlab.fi

Tutustu työnantajaan

Tuija Männistö puh. 040 635 6432 tai sähköpostitse tuija.mannisto@nordlab.fi

NordLab, NordLab Oulu
Osoite: Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

NordLab on Pohjois-Suomen (Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen) alueella 1.1.2013 toimintansa aloittanut kliinisen laboratorioalan organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön. Kansainvälisen tason tutkimustoimintamme sekä osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille modernit laboratoriopalvelut.