Skip to main content
test
erikoislääkäri, reumatologia - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Reumatologian erikoislääkärin tehtävänkuva on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä reumatautien vastaanotolla. Tehtäviin kuuluu lähi- ja etävastaanotot sekä konsultaatiot perusterveydenhuollon ja eri erikoisalojen kanssa.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusehtona on reumasairauksien erikoislääkärin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Lisäksi edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 § ja 48§a) mukaista rokotussuojaa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi puh. 040 1833507 ja terveysjohtaja Eija Jestola puh. 040 7121040, etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan palvelut jäsenkuntiensa Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän n. 38 000:lle asukkaalle. Kuntayhtymällämme on terveyskeskus kaikissa neljässä kunnassa. Iisalmessa toimii mm. dialyysiosasto. Lääketieteen erikoisaloista kuntayhtymässämme ovat edustettuina muun muassa sisätaudit, kardiologia, reumatologia, hematologia, nefrologia, gastroenterologia, neurologia, ihotaudit, gynekologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, psykiatria ja geriatria.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle


Osoite: Meijerikatu 2, 74100 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat