Erikoislääkäri, virka, aikuispsykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme psykiatrian erikoislääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian vastuualueeseen kuuluvalle päivystysalueelle. Alueella on kaksi akuuttipsykiatrista osastoa ja psykiatrian päivystys.
Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on välitöntä huomiota vaativia mielenterveyden ongelmia. Erikoislääkärin tehtävänä on vastata moniammatillisten tutkimusten ja hoitojen toteuttamisesta. Työhön kuuluu osastotyötä ja virka-aikaiseen päivystykseen osallistumista. Merkittävä osa työtä on erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen osallistuminen. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista potilaiden hoidossa. Odotamme virkaan valittavalta kiinnostusta kehittää toimintaa, yhteistyökykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on psykiatria.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vs. vastuualueen johtaja Riikka Roisko, p. 040 514 5217. Sähköposti: riikka.roisko@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.