Erikoislääkäri virka, aikuispsykiatrian osasto 81 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme psykiatrian erikoislääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian vastuualueeseen kuuluvalle päivystysalueen osastolle 81. Päivystysalueella on kaksi akuuttipsykiatrista osastoa ja psykiatrian päivystys.

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on välitöntä huomiota vaativia mielenterveyden ongelmia. Erikoislääkärin tehtävänä on vastata moniammatillisten tutkimusten ja hoitojen toteuttamisesta. Työhön kuuluu osastotyötä ja ajoittain myös virka-aikaiseen päivystykseen osallistumista. Merkittävä osa työtä on erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen osallistuminen. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus (vapaamuotoinen päivystys, mahdollisuus myös työpaikkapäivystykseen). Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista akuuttipotilaiden hoidossa. Odotamme virkaan valittavalta kiinnostusta kehittää toimintaa, yhteistyökykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on psykiatria.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa 31.5.2020 asti vs. vastuualuejohtaja Riikka Roisko, p. 040 514 5217. Sähköposti: riikka.roisko(at)ppshp.fi ja 1.6.2020 alkaen vastuualuejohtaja Hannu Säävälä, p. 040 507 0000. Sähköposti: hannu.saavala(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Peltolantie, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.