Erikoislääkäri virka, aikuispsykiatrian osasto 83 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme psykiatrian erikoislääkäriä Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian vastuualueeseen kuuluvalle osastolle 83.

Yksikkö on 14-paikkainen vaativan kuntoutuksen osasto, jossa hoidetaan pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevia psykoosipotilaita ja oikeuspsykiatrisia potilaita. Erikoislääkärin tehtävänä on osallistua moniammatillisten tutkimusten ja hoitojen toteuttamiseen ja vastata niistä.

Osana työtä on myös erikoistuvien lääkäreiden perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen osallistuminen. Työhön kuuluu päivystysvelvollisuus (vapaamuotoinen päivystys, mahdollisuus myös työpaikkapäivystykseen osallistumiseen). Kiinnostuksen mukaan tehtävässä voi perehtyä väkivaltariskin arviointiin ja mielentilatutkimusten tekemiseen. Myös erikoistuminen oikeuspsykiatriaan on mahdollista. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista kliinistä osaamista vaikeaoireisten psykoosipotilaiden hoidossa. Odotamme virkaan valittavalta kiinnostusta kehittää toimintaa, yhteistyökykyä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on psykiatria.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa 31.5.2020 asti vs. vastuuaulejohtaja Riikka Roisko, p. 040 514 5217. Sähköposti: riikka.roisko(at)ppshp.fi ja 1.6.2020 alkaen vastuualuejohtaja Hannu Säävälä, p. 040 507 0000. Sähköposti: hannu.saavala(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria
Osoite: Peltolantie, 90230 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.