Erikoislääkäri virka, sisätaudit yhteispäivystys - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tervetuloa johtamaan Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen sisätautipäivystystä. Oulussa rakennetaan uutta sairaalaa, johon yhteispäivystys tulee siirtymään vuonna 2023. Olet mukana uusien toimintatapojen aktiivisessa kehityksessä ja uusien tilojen käyttöönotossa.

Oulun seudun yhteispäivystys (OSYP) toimii Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä ja tuottaa erikoissairaanhoidon laajan palvelutason päivystyspalveluita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asukkaille. Samoissa tiloissa toimii myös perusterveydenhuollon päivystys, jota hoitavat pääosin oman alueen kokeneet terveyskeskuslääkärit.

Haemme sisätautien erikoislääkäriä sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueelle. Virkaan kuuluu erikoislääkärin toimenkuva sisätautien päivystyksessä. Työtehtävät koostuvat päivystyksellisten sisätautipotilaiden diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta sekä näihin liittyvästä jatkuvasta kehittämistyöstä. Tehtäviin kuuluu poliklinikkatyöskentelyn ohella sisätautipäivystyksen toiminnan kehittäminen yhteistyössä akuuttilääkäreiden kanssa ja sisätautialoihin erikoistuvien lääkäreiden kouluttaminen sekä osallistuminen akuuttilääkäreille suunnattuun sisätautikoulutukseen.

Etsimme henkilöä, joka on joustava ja tottunut itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan ennakkoluuloton asennoituminen terveydenhuollon muutostarpeisiin sekä kehittävä työote. Kokemus päivystyspotilaiden hoidosta katsotaan eduksi. Arvostamme alaan liittyvän tutkimustyön tekemistä. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueella.

Kelpoisuusvaatimuksena erikoislääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Riitta Mäkitaro, p. 040 5090 847 ja hallinnollinen apulaisylilääkäri Iina Yliaska, p. 040 1257 735 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.