Erikoislääkärin virka, sijaisuus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoislääkärin virka, sijaisuus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuntoutuksen vastuualue tuottaa palveluja Oulun yliopistollisen sairaalan eri erikoisaloille ja perusterveyden huoltoon hoidon porrastuksen mukaisesti.

Haemme kuntoutuksen vastuualueelle kivunhoitoyksiköön erikoislääkäriä osa-aikaiseen viransijaisuuteen ajalle 1.2.2019 - 31.5.2019. Osa-aikaisuus on neuvoteltavissa.

Arvostamme hakijan monipuolisia kliinisiä taitoja, verkosto-osaamista sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämisessä ja tieteellisissä hankkeissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä.

Erikoislääkärin viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Eero Kyllönen, p. 0400 299 947
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Kuntoutus
Osoite: Kajaanintie 50, 90029,

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan