Erikoispsykologi, Vaativat vammaispalvelut Paimio

Hakuaika päättyy  23.7.2024 14:00

Oletko psykologian erikoistumispätevyyden omaava ammattilainen, joka hakee juuri tähän osaamiseen kulminoituvaa työtä tai oletko kentien laillistettu psykologi, jonka haaveissa on erikoistua esimerkiksi neuropsykologiaan?

Haemme osaavaan ja rentoon moniammatilliseen tiimiimme ammattilaista toimimaan kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän lähiverkonsa parissa. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, sillä asiakkaamme tulevat monesta eri ikäryhmästä ja työtä voi tehdä niin arvioinnin kuin kuntoutuksenkin näkökulmasta.

Vaativat vammaispalvelut on kehitysvammaisuuteen ja siihen liittyviin muihin neuropsykiatrisiin haasteisiin erikoistunut yksikkö, jossa asiantuntijapalveluiden henkilöstö oman alansa asiantuntijoina tarjoaa tukea ja apua arvioinnin, ohjauksen, neuvonnan ja konsultoinnin sekä kuntoutuksen keinoin. Työtä tehdään niin vaativien vammaispalveluiden omissa tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä kuin avopalveluna vastaanottoina ja/tai liikkuvasti asiakkaiden omiin toimintaympäristöissä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa ja luomaan näiden ympärille itselleen parhaiten sopiva arki. Asiakkaidemme elämän haasteet ovat monennäköisiä ja tämä edellyttää usein osaamisen soveltamista ja luovia ratkaisuja, joihin psykologin erikoistumiskoulutukset antavat hyvän pohjan.

Psykologina meillä pääset tekemään psykologisia tutkimuksia ja arvioita, ohjaamaan ja konsultoimaan niin perheitä kuin työyhteisöjäkin sekä osallistumaan kuntoutukseen erityisesti sen suunnittelun ja seurannan keinoin. Me teemme lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmia sekä osallistumme omien tutkimus- ja kuntoutusyksikköjemme jaksojen suunnitteluun ja toteutukseen. Myös keskustelutuen antaminen tai muu kuntouksellinen työ on mahdollista. Tuemme vahvasti asiakkaiden itsemääräämioikeutta ja siihen liittyen pääset osallistumaan myös rajoitustoimenpiteiden ehkäisyn ja tarpeen, sekä tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointeihin. Erikoispsykologian osaamisesta on hyötyä tässä työssä erityisesti sen vuoksi, että meillä kohtaa moninaisia ja harvinaisiakin psykologisia ilmiöitä liittyen neuropsykologiaan, mielenterveyteen ja kehitykseen. Asiakkaiden tarpeet ovat paitsi yksilöllisiä, myös laajakirjoisia tavalla, mitä et kohtaa juuri missään muualla. Työ on itsenäistä ja voit vaikuttaa sen sisältöön, mutta yksin sinun ei tarvitse pärjätä, sillä tukea saat aina kollegoilta sekä yksikön muilta ammattilaisilta, kuten eri alojen terapeuteilta ja ohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja lääkäreiltä. Yksikössämme on yhteensä viisi psykologia, joista kaksi on erikoispsykologeja. Oletko sinä jatkossa heistä ehkä toinen?

Arvostamme koulutusta, joten erikoistumiskoulutus vaikuttaa palkkaan. Erikoistuneen psykologin tehtäväkohtainen palkka on meillä 4410 €/kk ja laillistetun psykologin tehtäväkohtainen palkka 4095,55 €/kk. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. työkokemuslisä (3-8%). Työkokemuslisää maksetaan hyväksi laskettujen työvuosien perusteella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Lisäksi, jos sinulla on hyväksi luettavaa työkokemusta yli 15 vuotta, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa, joka tarkoittaa 7,5 viikkoa lomaa vuodessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys ja erikoispsykologin pätevyys. Laillistettu psykologi voidaan valita määräaikaisesti virkaan ilman erikoistumispätevyyttä nimikkeellä psykologi.

Eduksi luemme kokemuksen kehitysvammaisuudesta sekä hyvät moniammatilliseen tiimityöhön liittyvät työyhteisötaidot.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn osaavien ammattilaisten tiimissä. Tehtävänkuva on laaja ja uutta oppia tulee lähes joka päivä. Perehdytyksemme on kattava ja olemme myös koulutusmyönteisiä, joten pääset kehittämään ammattitaitoasi ja vahvistamaan osaamistasi myös jatkossa. Huomaathan myös, että työkokemuksesta meillä saat täydet pisteet neuropsykologian erikoistumiskoulutukseen hakeutuessa!

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen helppous on meille myös tärkeää, joten käytössäsi on liukuva työaika ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Työskentelemme uudehkoissa tiloissa ja pystymme tarjoamaan oman työhuoneen, joissa ergonomia on pyritty huomioimaan.

Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta ja haluat liittyä iloiseen joukkoomme, täytä hakemus Kuntarekryssä pikaisesti.

Lisätietoa löydät nettisivuiltamme: https://www.varha.fi/rekry

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Marianne Möttölä, asiantuntijapalvelun palveluvastaava, marianne.mottola@varha.fi, p. 040 5056137

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Tutustu työnantajaan