Skip to main content
test
Erikoissunnittelija, asiakas- ja pot.turv.keskus - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Haemme
määräaikaista erikoissuunnittelijaa asiakas- ja potilasturvallisuuskeskukseen Pohjanmaan hyvinvointialueelle ajalle 1.8.2022-31.12.2026.

Tehtävänä on kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimenpideohjelman valmistelu, toimeenpanon seurannan ja arvioinnin valmistelu, toteutus ja raportointi, sekä muut strategian toimeenpanon tehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjien ja -tuottajien sekä sidosryhmien tueksi. Valittava henkilö toimii ohjelmapäällikön työparina.
Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävistä sekä tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta selvityshankkeista tai arviointitehtävistä sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia kirjallisia viestintätaitoja ja projektityön osaamista sekä oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tieteellinen toiminta ja valtakunnallisten verkostojen tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävä voidaan sijoittaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai Helsingin toimipisteeseen. Etätyötä on mahdollista tehdä sopimuksen mukaan.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on yhteen sovittaa kansallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua. Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamista ja myös toisen kotimaisen kielen taitoa.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtaja Tuija Ikonen
puh. 040 579 5482
tuija.ikonen@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat