test

Erikoissuunnittelija, talous ja toiminta

Hakuaika päättyy  2.12.2022 14:00


Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: erikoissuunnittelija, Talous ja toiminta, järjestämisen palveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.  

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella. 

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Tiedolla johtamisen erikoissuunnittelija vastaa varhan tietoalustan taloustietojen määrittelystä ja talouden ja toiminnan tietojen yhdistelyn toteutuksesta kansallisen ohjauksen ja varhan tietotarpeiden mukaisesti. Hän pystyy toimimaan ”tulkkina” niin johdon, palvelualueiden asiantuntijoiden, tietojen tallentajien ja esimiesten, IT-palveluiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan. Erikoissuunnittelija kehittää kustannusnäkökulmaa osana tiedolla johtamisen tuen prosesseja yhteensopien varhan toimintatapojen kanssa, läpivie kehitysprojekteja ja kokonaisvaltaisesti huomioi sote-tiedon toisiokäytön eri näkökulmat, ml. tietosuojan ja tietoturvan kaikessa toiminnassa. Erikoissuunnittelija toimii asiantuntijana hyvinvointialueen työryhmissä kustannustietojen näkökulmasta, edistää laadukasta kirjaamista ja tuntee osa-alueen tiedonhallintaa ja sen kansallisia vaateita.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. Lisäksi vaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Eduksi katsotaan: 
- kokemus sote-tiedolla johtamisen kehittämisestä, tietotarpeiden ja mittaristojen määrittelystä erityisesti kustannusten, toiminnan ja talouden, kustannuslaskennan näkökulmista
- sote-palvelujärjestelmän tuntemus sekä julkisen talouden ymmärrys
- ymmärrys toiminnan ja talouden yhdistämisestä
- ymmärrys sotepalveluiden tietotuotannosta ja johtamistarpeista
- kansallisesta toimintaympäristöstä tulevien velvoitteiden tuntemus
- hyvät yhteistyötaidot 
- kokemus kehittämisestä ja projektinhallinnasta 
- kokemus toimimisesta asiantuntijana verkostoissa
- koulutusosaaminen
- kyky visualisoida ja nähdä olennainen sirpaleisesta kokonaisuudesta
- PowerBI-osaaminen, SQL-tuntemus 

Toimessa työskentelevältä odotetaan: 
- kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä verkostoissa
-kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä 
- valmentavaa ja kannustavaa työskentelyotetta 
- hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja 
- muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä 
- valmiuksia edistää oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä 
- vahvaa osaamista tietosuojasta ja tietoturvasta

Tiedustelut tietopalvelujohtaja Marjaana Siirala marjaana.siirala@turku.fi, +358 40 1637 407
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan