Tule meille erikoistumaan akuuttilääkäriksi! Jos haluat kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella ja monipuolisella erikoisalalla ja samalla päästä osaksi erittäin ammattitaitoista työyhteisöä, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Palvelukeskus akuutissa on haettavana kaksi akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa.

Palvelukeskus Akuutti on yksi KYSin kuudesta palvelukeskuksesta. Akuutti vastaa maakunnan ensihoitopalveluista, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen palveluista, maakunnan laajan ja yliopistollisen sairaalan päivystyspoliklinikan sekä kahden osaston toiminnasta.

Akuuttilääketieteen erikoistuvan lääkärin ensisijainen työtehtävä on päivystyspotilaiden hoito. KYS päivystys toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä. Akuuttilääkärit hoitavat kaikkien erikoisalojen päivystyspotilaita yhdessä muiden erikoisalojen kanssa. Tukena akuuttilääkäreillä ovat kokeneet sisätautien, neurologian ja kirurgian etupäivystäjät vuorokauden ympäri, myös muut erikoisalat ovat aina konsultoitavissa.

Akuuttilääketieteen erikoistumispalveluun luetaan kaikki KYSin päivystysalueella tehty erikoistumispalvelu. Lisäksi palvelua voi kerryttää palvelukeskus Akuutin omilta osastoilta, joita ovat akuuttiosasto ja päivystysosasto. Myös monet muut KYSin akuuttihoitoon keskittyneet erikoisalapalvelut luetaan hyväksi erikoistumispalveluihin. Omasta erikoistumisesta kannattaa keskustella etukäteen akuuttilääketieteen oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Näin voidaan sopia hakijakohtaisesti räätälöidystä erikoistumispolusta.

Työaikaan kuuluu viikoittainen koulutuspäivä ja muutoinkin koulutuksiin osallistumista uudella erikoisalalla tuetaan aktiivisesti. Työajasta osa sijoittuu virka-aikaan, mutta huomattava osa työajasta on virka-ajan ulkopuolella. Työaika on 38,25 tuntia viikossa sisältäen päivystysaikaisen työn. Käytössä on paikallinen sopimus akuuttilääkärien palkkamallista. Lisätietoja työaikamallista ja palkkauksesta ylilääkäri Tero Martikaiselta (yhteystiedot alla).

Lisää tietoa Palvelukeskus Akuutista: https://www.youtube.com/watch?v=Y5mzBWoFEqM ja erikoistuvana lääkärinä olemisesta: https://www.youtube.com/watch?v=G5_T2BQuV0I

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Virkoja täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KUOPIO

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa osaamiskeskusjohtaja Tero Martikainen, puh. 044 717 5045. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksotie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!