Erikoistuva lääkäri, Gastroenterologia - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Tule meille erikoistumaan gastroenterologian erikoisalalle! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Medisiinisessä keskuksessa on haettavana gastroenterologiaan erikoistuvan lääkärin virka.

Endoskopiayksikömme toimii moderneissa tiloissa KYSin Kaarisairaalassa. Meillä on ennestään viisi gastroenterologian erikoislääkärin virkaa, jotka kaikki ovat täytettynä. Työnkuvaan kuuluu pääasiassa endoskopiatoiminta ja polikliininen vastaanottotoiminta. Endoskooppisten toimenpiteiden tekemiseen on hyvät edellytykset. Erikoistumiskoulutuksessa oleva lääkäri työskentelee erikoislääkärin tiiviissä ohjauksessa.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on lääketieteen lisensiaatin tai sisätautien erikoislääkärin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virkaan valittavalla tulee olla gastroenterologian opinto-oikeus. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/sisataudit

Tutustu työnantajaan

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa palvelulinjajohtaja Mikko Kiviniemi, puh. 044 717 2576 ja osaamiskeskusjohtaja Minna Purokivi, puh. 044 717 4795. Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!