Skip to main content
test
Erikoistuva lääkäri, Gastrokirurgia - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Tule meille erikoistumaan gastrokirurgian erikoislääkäriksi!

Meillä erikoistumisen jälkeen osaat ja kykenet toimimaan erikoislääkärinä kaikkialla Suomessa. Koulutuksen aikana saat riittävät taidot ja tiedot laajan erikoisalamme useilla suppeilla osa-alueilla. Lisäksi pääset oppimaan päiväkirurgisia toimenpiteitä, päivystyskirurgiaa ja endoskopioita seniorilääkärien ohjauksessa. Robottikirurgia on jo vuosia ollut työvälineemme kolorektaalipuolella ja vaativassa tyräkirurgiassa, joten myös perehtyminen tähän onnistuu hyvin.

Kirurgian osaamiskeskuksessa on haettavana kaksi (2) gastrokirurgian erikoistuvan lääkärin virkaa.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vatsaelinkirurgia kuuluu kirurgian osaamiskeskukseen kuten myös urologia ja plastiikkakirurgia.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä gastrokirurgian erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkaan valittujen on ennen viran vastaanottamista tarvittaessa esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Noudatamme KYSissä ja Kysterissä tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.

Palkkaus on kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukainen. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/vatsaelinkirurgia

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja virasta antaa ylilääkäri palvelulinjajohtaja Sari Venesmaa, puh. 044 717 2294, sari.venesmaa@kuh.fi

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Sinulle suositellut työpaikat