Erikoistuva lääkäri, korvaklinikka - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana erikoistuvan lääkärin virka Turun yliopistollisen keskussairaalan Operatiivisen toiminnan ja syövän hoidon toimialueella korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuualueella.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja laaja-alaisen erikoistuvan lääkärin toimenkuvan. Olemme panostaneet sinun opetukseesi niin poliklinikkalla, vuodeosastolla kuin leikkaussalissakin - unohtamatta audiologiaa ja foniatriaa. Huolehdimme omalta osaltamme myös teoreettisesta koulutuksestasi. Vsshp:n korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla työskentelee mukavia ja osaavia erikoislääkäreitä, joiden puoleen voit tarvittaessa varauksetta kääntyä. Arkisin jokainen erikoislääkärimme vuorollaan toimii ns. konsulttina, jolta voit kysyä, jos et jotakin vielä tiedä tai osaa. Lisäksi meillä on nykyisin erikseen nimetty koulutuksesta vastaava lääkäri, joka koordinoi erikoistuvien lääkäreiden koulutusta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virat täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoisalalla, käytännössä virat täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetusta ja puuttuvasta erikoistumispalvelusta yleis- ja erikoiskoulutus sekä yliopistoklinikkapalvelut eriteltyinä.

Eduksi katsotaan työkokemuksesi, suorittamasi erikoistumiskoulutukseen hyväksytyt palvelut ja muut hakemuksessa mainitut seikat, kuten tieteelliset ansiot. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja halua ammatilliseen kehittymiseen sekä halua käyttää jatkuvasti lisääntyvää osaamistasi organisaation tulevaisuuden kehittämiseksi.

Tervetuloa joukkoomme. Kanssamme sinulla on mainiot edellytykset kasvaa hyväksi korvalääkäriksi ja ehkäpä tulla tieteentekijäksikin alallamme.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa vastuualuejohtaja Ilpo Kinnunen, p. 02 313 0125.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!