Skip to main content
test
Erikoistuva lääkäri, lisäkoulutusvirka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on haettavana synnytys- ja naistentautien erikoisalalle erikoistuvan lääkärin määräaikainen gynekologisen onkologian lisäkoulutusvirka. Virka täytetään ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten asianomaisella erikoisalalla yliopistosairaalassa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta ja ennakkoluulotonta asennoitumista terveydenhuollon muutostarpeisiin sekä tieteellistä tutkimusaktiviteettia. Tarjoamme erikoistuvalle lääkärille hyvän erikoisalan koulutuksen koulutusvirassa. Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Hakemukseen hakijan tulee täyttää huolellisesti erikoistumiskoulutuksen kertyneet palvelujaksot, mukaan luettuna osa-aikaisen palvelun hoito-osuus.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi/tyonhaku/avoimet tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vs. vastuuyksikköpäällikkö Sanna Eteläinen, p. 050 579 4315 (ajalla 15.-23.6.2022) ja osaamiskeskuksen johtaja Eila Suvanto, p. 040 808 5980 (ajalla 27.6.-6.7.2022). Sähköpostit: etunimi.sukuni@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, OYS Lasten ja naisten osaamiskeskus, Naiset palvelualue

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat