Erikoistuva lääkäri, Naistenkeskus, KYS

Hakuaika päättyy  31.5.2024 12:00

Lääkäri, tule erikoistumaan naistentautien ja synnytysten erikoisalalle!

Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Pohjois-Savon hyvinvointialueella Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Naistenkeskuksessa on nyt haettavana kolme (3) erikoistuvan lääkärin virkaa.

Keitä me olemme?

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista.

Synnytysten ja naistentautien alalla Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa korkean tason terveyspalveluja läpi naisen elämänkaaren: lapsettomuushoidoista ja sikiölääketieteestä aina vaihdevuosi-ikään ja gynekologisen syövän eri hoitomuotoihin. Voit tehdä meillä halutessasi tutkimustyötä eri erikoisalamme aihepiireistä gynekologisesta syövästä raskausajan ohjelmoitumiseen. Haluamme kehittyä erikoistuvien lääkärien kouluttamisessa ja uusi erikoistumisohjelma on otettu meillä hyvin vastaan.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme työsi tueksi moniammatillisen osaavan tiimin, hyvän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Panostamme lääkärien työviihtyvyyteen ja -hyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen.

Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen (LS) mukaisesti uraporraspalkkana ja mahdollisina tehtävälisinä. Uraporraspalkan ja mahdollisten tehtävälisien lisäksi maksuun tulee +3% tai +8% työkokemuslisää 5. tai 10. vuoden työkokemuksen perusteella

Olisiko tämä erikoisala sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Lisäksi hakijalta toivotaan erikoistumiskoulutukseen kuuluvien terveyskeskus- ja kirurgian reunapalvelujen suorittamista ja oikeutta erikoislääkäriopintoihin Itä-Suomen yliopistossa, mutta ne eivät ole välttämättömiä. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla yliopistosairaalassa. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Koulutusviran tavoitteena on, että koulutusohjelman ja valtakunnallisen kuulustelun suoritettuaan erikoistuva on omaksunut sellaiset ajanmukaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn alansa erikoislääkärinä. Koulutuksen tavoitteet on eritelty tarkemmin Itä-Suomen yliopiston erikoistuvan lääkärin opinto-oppaassa: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/erikoislaakarikoulutus#accordion-21912

Muuta huomioitavaa:
- Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää terveydenhuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.
- Toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002).
- Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.
- Virkaan sovellamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tule mukaan tekemään hyvää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!


Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/pohjois-savon-hyvinvointialue/laakarit/
https://pshyvinvointialue.fi/avoimet-tyopaikat

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa vastaava lääkäri Maarit Anttila, p. 0447174617, maarit.anttila@pshyvinvointialue.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Pohjois-Savon hyvinvointialue tarjoaa pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon jokaiselle asukkaalle. Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa noin miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta Itäisellä yhteistyöalueella. Meitä on jo lähes 13 000 hyvinvointialueen ammattilaista, tule mukaan rakentamaan huomisen hyvinvointia Pohjois-Savoon! Tutustu työnantajaan