Erikoistuva lääkäri, Neurokeskus - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Tule meille erikoistumaan neurologiaan! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi mielenkiintoisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokeskuksessa on haettavana kaksi neurologiaan erikoistuvan lääkärin virkaa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokeskus palvelee Itä- ja Keski-Suomen väestöä tarjoten korkeatasoista neurotautien akuuttia ja kiireetöntä hoitoa sekä keskushermoston katastrofien neurotehohoitoa. Neurokeskukseen on myös keskitetty valtakunnallisesti vaikean epilepsian tutkimuksen ja hoidon koordinointi.

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä hyväksytty opinto-oikeus neurologian erikoislääkärikoulutukseen. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetuista erikoistumispalveluista.

Virkoihin valittujen on ennen viran vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Virkaa täytettäessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/neurokeskus/neurologia

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa ylilääkäri Pekka Jäkälä, 044 717 9324 tai etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!