Erikoistuva lääkäri, Sisätaudit - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Tule meille erikoistumaan sisätautien erikoisalalle! Jos haluat päästä osaksi ammattitaitoista työyhteisöä ja kehittyä ammattilaiseksi monipuolisella erikoisalalla, tämä paikka voi olla sinun!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Medisiinisessä keskuksessa on haettavana sisätauteihin erikoistuvan lääkärin virka.

Erikoistuva lääkäri työskentelee 2-3 kuukauden jaksoissa eri erikoisalojen poliklinikoilla, vuodeosastoilla, päivystysalueella ja teho-osastolla erikoislääkärin ohjauksessa. Työnkierto eri erikoisaloilla suunnitellaan yksilöllisesti oppimistarpeen ja aiemman työkokemuksen mukaan. Koulutussuunnitelma laaditaan yhdessä sisätautien vastuukouluttajan ja koulutuksesta vastaavan lääkärin kanssa. Jatkokouluttautuminen eriytyneille aloille sisätautikoulutuksen jälkeen on osaamiskeskuksessamme sujuvaa. Kiinnostus tutkimustyöhön katsotaan virkavalintaa tehtäessä eduksi.

Olisiko tämä työ ja työyksikkö sinua varten?

Erikoistuvan lääkärin viran kelpoisuusehtona on lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Virkaan valittavalla tulee olla opinto-oikeus sisätaudeille. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoistumisalalla.

Virkaan valitun tulee ennen valintapäätöksen vahvistamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/sisataudit

Tutustu työnantajaan

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa apulaisylilääkäri Reeta Rintamäki, puh. 044 717 9972 ja osaamiskeskusjohtaja Minna Purokivi, puh. 044 717 4795. Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Sinulle suositellut työpaikat