Erikoistuva lääkäri, työterveyshuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Erikoistuva lääkäri, työterveyshuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on haettavana työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin määräaikainen kolmen kuukauden koulutusjakso. Erikoistuja voi hakea jaksoa Oulun yliopistollisen sairaalan eri vastuuyksiköistä tai Oulaskankaan sairaalasta. Hakija voi esittää toivomuksen erikoisalasta/-aloista, ajankohdasta ja suorituspaikasta välille 2.1.-31.12.2020.

Hakijat asetetaan järjestykseen suoritetun erikoistumiseen vaadittavan koulutuksen perusteella. Hakemuksista pyydetään lausunto työterveyshuollon koulutusohjelman vastuuhenkilöltä.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat perusterveydenhuollon yksikön vs. asiantuntijalääkäri Marianne Riekki, p. 040 553 7473 ja koulutussuunnittelija Ulla Isopahkala, p. 040 570 4330. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, PTH-yksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan