Erikoistuva lääkäri, yleislääketiede - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on haettavana 6 yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin määräaikaista koulutusvirkaa. Virat on jaettu 3 kk jaksoihin, yhteensä 23 jaksoa. Erikoistuja voi hakea 1-4 jaksoa kerrallaan Oulun yliopistollisen sairaalan eri vastuuyksiköistä tai Oulaskankaan sairaalasta. Hakija voi esittää toivomuksen kolmen kuukauden jaksojen määristä, erikoisalasta/-aloista, ajankohdasta ja suorituspaikasta välille 2.1.-31.12.2021.

Koulutamme yleislääketieteen erityisosaajia Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle.

Erikoistuvan lääkärin määräaikaisen koulutusviran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Hakijan tulee kirjata erikoistuvan lääkärin tehtävään tarvittava työkokemus (myös terveyskeskus) tarkasti hakulomakkeelle. Jos olet ollut yksityisen palveluntuottajan palveluksessa, kuvaile työn sisältö tarkasti Lisätietoja kohdassa.
Huomioi hakemusta täyttäessäsi
- vain LL-tutkinnon jälkeiset palvelut hyväksytään erikoistumiskoulutukseen
- täytä huolellisesti palvelualue (terveyskeskuspalvelu vai sairaalapalvelu vai tutkimus)
- mikäli palvelut ovat olleet osa-aikaisia, kirjaa %-osuus erikoisalan perään ja laske palvelun todellinen toteutunut kesto sarakkeeseen Kesto.

Yllä olevien tietojen huolellinen kirjaaminen on erityisen tärkeää. Hakijat asetetaan järjestykseen suoritetun erikoistumiseen vaadittavan koulutuksen perusteella.

Koulutusvirkaan valittavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa perusterveydenhuollon yksikön vs. asiantuntijalääkäri Marianne Riekki, p. 040 553 7473 ja Sähköposti: marianne.riekki(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Konsernihallinto, PTH-yksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.