test

Erityisasiantuntija, tietointegraatiot

Hakuaika päättyy  2.12.2022 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: Erityisasiantuntija, tietointegraatiot, järjestämisen palveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.  

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella. 

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Tietointegraatioiden erityisasiantuntija vastaa Varhan kerta- ja jatkuvaluonteisen toisiokäytön tietopohjien yhteismitallistamisesta, toisiokäytön ratkaisujen tieto- ja käsitemallinnuksesta sekä tietoarkkitehtuurista sopien niin Varhan kokonaisarkkitehtuuriin, kuin yhteensovittaen kansallisen ohjauksen vaateiden kanssa. Tietointegraatioiden erityisasiantuntija ohjaa tarvittaessa työnjohdollisesti tähän liittyviä töitä. Tietointegraatioiden erityisasiantuntija osallistuu toimittajayhteistyöhön ja osaltaan tarvittavien ostopalveluiden hankintaan. Tietointegraatioiden erityisasiantuntija varmistaa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen sekä vaikutustenarviointien tekemisen kehittämisen osana.

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä soveltuva työkokemus. Lisäksi edellytetään hyvä suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Eduksi katsotaan:
- kokemus sote-tiedon toisiokäytöstä, tietomalleista ja tiedon yhteismitallistamisesta
- käsitemallinnusosaaminen
- kokemus master datan hallinnasta
- kansallisen ohjauksen vaateiden tuntemus
- kokemus tietovarastoinnista ja -alustoista tietojohtamisen ja tutkimuksen tukena
- erilaisten tietokantaratkaisujen ymmärrys
- SQL-osaaminen
- kokemus kehittämisestä ja projektinhallinnasta
- kokemus toimimisesta oman alan verkostoissa
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän tuntemus

Toimessa työskentelevältä odotetaan: 
- hyvää tietosuoja- ja tietoturvaosaamista
- kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä 
- muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä 
- kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä sekä jalkauttaa muutosta
- valmentavaa ja kannustavaa työotetta 
- hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja 

Tiedustelut tietopalvelujohtaja Marjaana Siirala marjaana.siirala@turku.fi, +358 40 1637 407
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan