test

Erityisasiantuntija, tietojohtamisen palvelut

Hakuaika päättyy  2.12.2022 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: Erityisasiantuntija, tietojohtamisen palvelut, järjestämisen palveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.  

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella. 

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Tiedolla johtamisen erityisasiantuntija tuntee laajasti sosiaali- ja terveyspalveluiden tietotuotantoa ja tiedolla johtamista, toimialaa ja sen lainalaisuuksia sekä pystyy toimimaan ”tulkkina” niin johdon, palvelualueiden, IT-palveluiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan. Erityisasiantuntija kehittää tiedolla johtamisen tuen prosesseja, läpivie kehitysprojekteja ja kokonaisvaltaisesti huomioi sote-tiedon toisiokäytön eri näkökulmat, ml. tietosuojan ja tietoturvan kaikessa toiminnassa. Erityisasiantuntija toimii varhan asiantuntijana määritellyissä kansallisissa ja alueellisissa verkostoissa sekä koordinoi tarvittaessa työnjohdollisesti Johtamisen tietotuotteet- ja palvelut -yksikön työskentelyä. Varmistaa osaltaan dokumentoinnin tietopalvelupäällikön tukena. Erityisasiantuntija osallistuu hyvinvointialueen laatutyöhön.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva työkokemus. Lisäksi vaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

Eduksi katsotaan: 
- kokemus sote-/pela-tiedolla johtamisen kehittämisestä, tietotarpeiden ja mittaristojen määrittelystä
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemus sekä julkisen talouden ymmärrys
- ymmärrys toiminnan ja talouden yhdistämisestä
- kansallisesta toimintaympäristöstä tulevien velvoitteiden tuntemus
- hyvät yhteistyötaidot 
- kokemus kehittämisestä ja projektinhallinnasta 
- kokemus toimimisesta asiantuntijana oman alan verkostoissa 
- kyky visualisoida ja nähdä olennainen sirpaleisesta kokonaisuudesta
- PowerBI-osaaminen, SQL-tuntemus
-
Toimessa työskentelevältä odotetaan: 
- kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä verkostoissa
- kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä 
- valmentavaa ja kannustavaa työskentelyotetta 
- hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja 
- muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä 
- valmiuksia edistää oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä 
- kykyä osallistua laatutyöhön
- vahvaa osaamista tietosuojasta ja tietoturvasta

Tiedustelut tietopalvelujohtaja Marjaana Siirala marjaana.siirala@turku.fi, +358 40 1637 407
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan