Erityisasiantuntija - Turun kaupunki

Erityisasiantuntija - Turun kaupunki

Turun kaupungin liikuntapalvelujen liikuntapaikkaosastolle haetaan erityisasiantuntijaa. Erityisasiantuntijan tehtävänä on huolehtia liikuntapaikkojen vuorovarausten (sisäsalit, ulkokentät ja jäähallit) kehittämisestä ja toteutuksesta seurojen näkökulmasta sekä vastata seurojen olosuhde- ja liikuntapaikkarakentamisen avustuksista. Lisäksi erityisasiantuntija vastaa liikuntapalveluiden kehittämisprosessista ja vuosijohtamisen suunnittelutuesta toimien osastorajat ylittävän kehittämis- ja suunnittelutiimin vetäjänä ja sen edustajana liikuntapalveluiden johtoryhmässä. Erityisasiantuntija toimii myös liikuntaseurojen olosuhdetarpeiden asiantuntijana seuraparlamentissa.

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan tehtävään on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys liikunta-alaan.

Eduksi luetaan kokemus laajasta verkostoyhteistyöstä, liikuntaseura- ja liikuntajärjestötyön tuntemus, hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä kunnallishallinnon tuntemus.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/liikunta

liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, p. 0400 334 453 (virka-aikana) tai markus.kalmari@turku.fi
liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, p. 050 5546230 (virka-aikana) tai oskari.nummi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala, Liikuntapalvelut
Osoite: Blomberginaukio 4, 20720 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä. Turun kaupunki on savuton työpaikka.
Turun kaupungin liikuntapalvelut toimii 1.8.2019 alkaen kahden tulosyksikön organisaationa. Tulosyksiköitä ovat liikuntapaikkaosasto ja liikunnallisen elämäntavan osasto.
Liikuntapalvelujen perustehtävänä on liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen sekä liikuntapaikkojen vuorojako. Lisäksi liikuntapalvelut avustaa ja tukee liikuntaseuroja ja aktivoi kuntalaisia liikkumaan. Työtä tehdään noin sadan ammattilaisen voimin.

Tutustu työnantajaan