Skip to main content
test
Erityisavustaja - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

viisi (5) määräaikaista erityisavustajan tehtävää.

Työsuhteet alkavat 1.8.2022 ja päättyvät 31.5.2023 tai sopimusten mukaisesti.

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksessa erityislasten palveluissa toimiva varhaiserityisavustaja tukee ja avustaa lapsen osallisuuden toteutumista. Varhaiskasvatuksen erityisavustaja vastaa tuen tarpeessa olevan lapsen ohjauksesta ja auttamisesta sekä itsenäisen toiminnan tukemisesta.
Erityisavustaja voi toimia ryhmä- tai yksilöavustajan tehtävässä. Tehtävä tarkentuu toimintavuoden alussa. Erityisavustaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Suunnittelu lähtee tehostetun ja erityisen tuen portaalla olevien lasten tarpeista, lapsen hoidon tarpeesta ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Erityisavustaja osallistuu kuntouttavan varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin tukea tarvitsevien lasten tarpeiden mukaisesti yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Tarkempi tehtävänkuva määritellään aina lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisen edellytyksiä sekä osallisuutta lapsen omassa ryhmässä. Painopistealueena ensi toimintavuotena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen yhtenä kaveritaitojen osa-alueena. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikusta vanhempien ja henkilökunnan kesken.
Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja ja kykyä itsenäiseen vastuunottoon, kuvallisen tuen käyttämiseen arjessa sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Varhaiserityisavustajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon eduksi katsotaan lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Muita kelpoisuuden antavia ovat perhepäivähoitajan ja koulunkäynninohjaajan tutkinnot.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon varhaiskasvatussuunnitelman tuntemista
- lasten varhaiskasvatussuunnitelmien ja niihin liittyvien keskusteluihin osallistumista sekä toiminnan suunnittelua ja toteutusta näiden
pohjalta yhdessä opettajan kanssa.
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida kuntouttavaa varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- osaamista erikoissairaanhoidon piirissä olevan lapsen hoidosta esim. diabetes

Arvostamme
- lapsilähtöistä ja sensitiivistä työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin
- hyviä yhteistyötaitoja
- joustavaa ja vastuullista työtapaa

Aikaisempi alan työkokemus ja kiinnostus lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita varhaiskasvatuksen erityisavustajia.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävissä noudatetaan KVTES:n mukaisia koeaikoja.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 437308 . Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Soile Suorajärvi, p. 040 773 7951
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Varhaiskasvatus, erityislasten palvelut

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Keskuskuja, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat