Erityisavustaja - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee varhaiskasvatuksen erityisavustajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.8.2020 - 31.5.2021.

Erityisavustaja toimii päiväkodissa joko lapsen henkilökohtaisena avustajana tai ryhmäavustajana. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka tarkentuu ennen toimintakauden 2020-2021 alkua.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittava todistus.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Hakemus tehtävään tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/ork/fi/structured_nav/asiakaspalvelu/rikosrekisteri/rikostaustaote

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Jaana Ahvenjärvi, puh. 044 403 6372, jaana.ahvenjarvi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkintä "Määräaikainen erityisavustaja, RAU-25-147-20". Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.