Liikkuen ja leikkien, tutkien ja pohtien, yhdessä tekemällä oivaltaen. Haussa nyt erityisavustaja Roosaliinan päiväkotiin! Erityisavustaja toimii lapsiryhmissä mahdollistamassa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumisen, työssäsi toimit kahdessa ryhmässä.

Roosaliina on 7-ryhmäinen päiväkoti aivan eteläisen Leppävaaran sydämessä. Työyhteisömme on paras voimavaramme ja olet tervetullut täydentämään joukkoamme omalla osaamisellasi.

Roosaliinan päiväkodissa lapset saavat juosta ja liikkua turvallisessa ympäristössä. Toimintaympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan ja leikkimään luovasti, tutkimaan, kokeilemaan ja oppimaan yhdessä.

Kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo päiväkodissamme. Lapset voivat esim. vierailla eri ryhmissä leikkimässä ja järjestämme myös yhteisiä tapahtumia ja toimintaa yli ryhmärajojen.

Jokainen lapsi on yhtä arvokas ryhmän jäsen ja yhdessä harjoittelemme toisen ihmisen huomioimista ja kunnioittamista. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Lasten kiinnostuksen ja mielenkiinnonkohteita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään kestävää kehitystä. Lapsia ohjataan kohtuulliseen/vastuulliseen elämäntapaan. (mm. ei tuhlata paperia liikaa käsien kuivaamiseen, askarteluun/piirtämiseen, leluja ei rikota tahallaan, kierrättäminen)

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä.

Työpaikan nimi: Roosaliinan päiväkoti
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus

Tehtävässä edellytetään kokemusta avustajan tehtävästä lapsiryhmissä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme lapsiryhmätyöskentelyyn sitoutumista ja aktiivista työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/leppavaara/roosaliinan_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Tuula Rantala, p. 043 825 0533
(Facebookissa Roosaliinan sivuilla kuvia toiminnastamme!)

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.