test

ski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana pe 28.1.2022 klo 12.00 mennessä

Erityishuollon (kehitysvammahuollon) PSYKOLOGIN VIRKA

Tule psykologiksi virkeään, mukavaan, omaa työtään kehittävään moniammatilliseen Kehityspoliklinikan työryhmään Kokkolassa. Erityishuollon psykologin työ sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnalla on monipuolista ja antoisaa, ammattitaitoa kehittävää. Moniammatillisessa työryhmässä työtä ei tarvitse tehdä yksin. Lisäksi työnohjaus ja muu tarvitsemasi tuki työhön perehtymiseen ja työssä kehittymiseen järjestetään, työnantajan puolelta tuetaan kouluttautumista. Soveltuvin osin työtä on mahdollista tehdä myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Soitessa psykologit kuuluvat henkilöstöhallinnollisesti omaan psykologiyksikköön, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla myös lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki.

Pätevyysvaatimuksena sijaisuuteen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005).

Palkkaus määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Virkaa täytettäessä hakijan tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntalain 48 §:n mukainen rokotesuoja. Sijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kun kiinnostuit lisätietoja tehtävästä antaa johtava psykologi Päivi Häggblom, puh. 044 7232 362 ja Kehityspoliklinikan vastuuyksikköjohtaja Heidi-Mari Finnilä, p. 040-653 4493. Sähköposti: etunimi.sukunimi@soite.fi.

Kokkolassa 4.1.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat