Erityiskoulunkäyntiavustaja, Jalavapuiston koulu - Espoon kaupunki

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät Jalavapuiston koulun Ta-opetuksessa (toiminta-alueittainen vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus).

Monimuotoisessa koulussamme on luokkia yleisopetuksessa, kaksikielisessä sekä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TAO).
Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.


Koulun nimi ja osoite:

Jalavapuiston koulu
Jalavakuja 1
02760 ESPOO


Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Työsuhteen alussa viikkotyöaika on 38 h 15 min.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto

Tehtävässä edellytetään hoidollista osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten lasten hoidosta, ohjauksesta ja avustamisesta. Lisäksi arvostamme osaamista haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisesta. Arvostamme täsmällisyyttä ja tarkkuutta työtehtävien hoidossa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Ensisijaisesti lisätietoja antaa Eija Virta, apulaisrehtori / Ta-opetus, puh. 043 827 1026.
Lisätietoja antaa myös rehtori Paula Kotilainen, puh. 050 337 7705

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Jalavapuiston koulu
Osoite: Jalavakuja 1, 02760 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja