Erityiskoulunkäyntiavustaja, Kilonpuiston koulu - Espoon kaupunki

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Kilonpuiston koulu - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät Kilonpuiston koulun autisminkirjon opetuksessa. Työtehtäviin liittyy kuntouttavan aamu- ja iltapäivähoidon toteuttaminen sekä oppilaiden ohjaus ja oppimisen tukeminen koulupäivän aikana. Työ on tiimityötä.Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneenä enintään 10 viikkoa koulutyön keskeytysten aikana. Työaika vaihtelee klo 7.00 - 17.00 välillä, vähintään 21h/vko.Haastattelut pidetään pe 2.8. klo 9 - 15 välillä.Palvelusuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta autisminkirjon oppilaiden kanssa työskentelystä, erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta sekä motivaatiota työskennellä erityislasten parissa.
Arvostamme positiivista, oppilaslähtöistä, oma-aloitteista ja joustavaa työotetta.

  • Kilonpuiston koulu
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-3-1334-19
  • 2167,46 €/kk
  • 23.7.2019 - 26.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Virka-apulaisrehtori Giedre Soinio 046 8771312 giedre.soinio@espoo.fi 8 - 16 juhannukseen asti puhelimitse. Muuna aikana sähköpostitse. Vastuuohjaaja Hanna Tanskanen hanna.tanskanen@espoo.fi

Kilonpuiston koulu
Osoite: Kilonpuisto 5, 02610 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan