Erityisluokanopetajan virka numero 403 - Muhoksen kunta

Erityisluokanopettajan virka nro 403

Muhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana 1.8.2021 alkaen toistaiseksi voimassa oleva erityisluokanopettajan virka nro 403. Viran sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa Oulujoen koulu. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä täytetään koulun työajaksi (11.8.2021-4.6.2022).

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekryn (www.kuntarekry.fi) kautta. Vaihtoehtoisesti kirjalliset hakemukset, joihin tulee liitää nimikirjanote tai ansioluettelo, osoitetaan Muhoksen yläkoulun rehtorille ja lähetetään osoitteella: Muhoksen kunta, Muhoksen yläkoulu, PL 39, 91501 Muhos. Kuoreen merkintä " Erityisluokanopettajan virka numero 403."

Hakuaika päättyy tiistaina 11.5.2021 klo 10.00. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista Muhoksen kunnan käyttämän työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveyden tilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Muhoksen yläkoulun rehtori Juha Piirala p. 044-4970 434/etunimi.sukunimi@muhos.fi.

Juha Piirala

Muhoksen yläkoulun rehtori

Muhoksen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Juha Piirala p. 044-4970434, juha.piirala@edumuhos.fi

Lisätietoja

Muhoksen kunta, hyvinvointipalvelut

Muhos on n. 9000 asukkaan hallitusti kasvava kunta sijaiten 35 km Oulusta kaakkoon.


Osoite: Muhostie 5, 91500 Muhos
Muhoksen kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat