Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja (2), Hiukkavaaran koulu - Oulun kaupunki

Kaksi vakinaista perusopetuksen erityisluokanopettajaa Hiukkavaaran koulussa

Haettavana on kaksi PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN virkaa Hiukkavaaran koulussa.

Hiukkavaaran koulu on elokuussa 2017 toimintansa aloittanut moderni ja vahvasti kehittämiseen sitoutunut koulu. Kehitämme muuntojoustavissa oppimisympäristöissä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ilmiöpohjaisen oppimisen avulla ja olemme sitoutuneet samanaikaisopettajuuteen sekä tiimityöhön usealla eri tasolla.

Hiukkavaaran koulu kasvaa vielä vahvasti, ensi lukuvuonna koulussa on n. 1050 oppilasta ja henkilökuntaa n. 95.

Hiukkavaaran koulu on osa Hiukkavaaran monitoimitaloa. Hiukkavaaratalossa vallitsee vahva yhteisöllisyys ja halu tuottaa alueen asukkaille parhaat mahdolliset palvelut sekä lapselle yhtenäinen opinpolku päiväkodista perusopetuksen loppuun saakka.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eduksi luetaan halu toimia muuntojoustavissa oppimisympäristöissä osana opetustiimiä. Kyky ja kiinnostus toteuttaa yhteisopettajuutta, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta ja ilmiöoppimista luetaan myös eduksi.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1052/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/hiukkavaaran-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat rehtori Anne Moilanen, p. 040 838 2828, anne.j.moilanen@ouka.fi tai apulaisrehtori Juha Veteläinen, p. 040 634 1144, juha.vetelainen@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Hiukkavaaran koulu

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Tahtimarssi 3, 90670 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat