Erityisluokanopettaja - Kangasniemen kunta

Erityisluokanopettaja - Kangasniemen kunta

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi Beckerin koulun pienluokan erityisluokanopettajan määräaikaisen viran ajalle 4.2-1.6.2019. Pienluokassa on 3.-6. luokkalaisia tukea tarvitsevia oppilaita.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virka täytetään 1 kuukauden koeajalla.

Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Pätevyyden osoittavat todistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 21.1.2019 kello 12.00.

Lisätietoja

http://www.kangasniemi.fi

Lisätietoja antaa alakoulujen rehtori Mikko Nislin, 040-6650774..

Kangasniemi - Se on se paikka! www.kangasniemi.fi

KANGASNIEMI – HELMI PUULAN KAINALOSSA
Kangasniemi on vireä ja elinvoimainen kunta puhtaiden vesistöjen äärellä. Paikkakuntamme sijainti kolmen kaupungin - Mikkelin, Jyväkylän ja Pieksämäen - muodostamassa kolmiossa on ihanteellinen. Maaseudun rauhasta on helppo piipahtaa nopeasti kaupunkien vilinässä. Helsinkiinkään matkaa ei ole kuin noin 250 km.
Noin 6000 asukkaan kokoisessa kunnassamme ihmisen on hyvä viettää vapaa-aikaansa sekä myös asua ja työskennellä. Kunnan niin yksityinen kuin julkinenkin palveluvarustus on hyvä ja laadukas. Vilkas ja monipuolinen harrastustoiminta tarjoaa tekemistä vauvasta vaariin niin kulttuuriin, liikunnan, kädentaitojen kuin monen muunkin toiminnan osalta. Etelä-Savon maakuntajärvi Puulan sekä Kyyveden vesistöt ja niitä ympäröivä luonto tarjoavat retkeilijöille mainiot mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen ympäri vuoden.
Kunnan päästrategiaan kuuluu, että asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ennaltaehkäisevä työ ulottuu asukkaisiin ja asiakkaisiin kaikkina ikäkausina. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan aktiivisen työhyvinvointitoiminnan avulla. Henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunut toimimaan asiakkaiden hyväksi.

Tutustu työnantajaan