Erityisluokanopettaja - Siuntion kunta

Erityisluokanopettaja - Siuntion kunta

Hakuaikaa jatkettu, aiemmin hakeneet huomioidaan.

Erityisopetus luokilla 1 - 9.

Perusopetuslain 17 pykälän 1 momentissa tarkoitettua erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot ja joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 pykälän 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen sekä 4 a pykälässä tarkoitetut monialaiset opinnot tai jolla on tämän asetuksen mukaan aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut 4 a pykälässä tarkoitetut monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, oppiainetta perusopetuslain 17 pykälän 1 momentissa tarkoitettuna erityisopetuksena on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on tämän asetuksen mukaan kelpoinen antamaan kyseisen aineen opetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Rehtori Pauliina Smolander puh. 0503860817 tai pauliina.smolander@siuntio.fi

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Opetuksen tulosalue
Osoite: Flemingintie 4, 02580 Siuntio

Siuntio on noin 6 200 asukkaan kunta reilun 30 minuutin ruuhkattoman matkan päässä Helsingistä aivan metropolialueen äärellä. Siuntio on luonnonläheinen, kaksikielinen ja kasvava kunta, joka tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan innostavassa ja kannustavassa työyhteisössä. Laadukkaiden Siuntion Avainpalvelujen tuottamisessa kunnan henkilöstö on keskeisessä asemassa.

Tutustu työnantajaan