Erityisluokanopettaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA (nro 042) 1.8.2019 alkaen.

Tehtävän sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Savion koulu.

Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta erityisluokanopettajaa, jolla on kykyä tiimityöhön ja valmiutta yhteistoiminnallisiin työtapoihin. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä yleis- ja erityisopetuksen välillä. Katsomme eduksi tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen osaamisen sekä kiinnostuksen laaja-alaista tukea tarvitsevien ja yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan opiskelevien oppilaiden opetukseen. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti lukuvuodeksi 2019-2020.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Keravalla kelpoisen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on OVTES:n peruspalkkaa korkeampi. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Vs. rehtori Mari Korhonen p. 040 318 2288 tai vs. apulaisrehtori Mari Moilanen p. 040 318 2289 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Juurakkokatu 33, 04260 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan