Erityisluokanopettaja - Hyvinkään kaupunki

Erityisluokanopettaja - Hyvinkään kaupunki

Sivistystoimen toimialalla on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2019 lukien

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA

Viran sijoituspaikka on Hämeenkadun koulu.
Koulu on n. 550 oppilaan alakoulu

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Hakemukset virkaan tulee ensisijaisesti tehdä Internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Muutoin valinta raukeaa.

Sivistystoimi

Lisätietoja

http://www.hyvinkaa.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Anssi Juutilainen p. 040 735 1380
e-mail: anssi.juutilainen@hyvinkaa.fi

Sivistystoimi, Perusopetus
Osoite: Hämeenkatu 36, 05800 Hyvinkää

Hyvinkää on noin 47 000 asukkaan kaupunki Helsingin seudulla. Elämänlaatua tuovat lukuisat harrastusmahdollisuudet, turvallinen ympäristö ja erinomaiset liikenneyhteydet.
Sivistystoimen tehtävänä on tarjota kaupunkimme asukkaille laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluita.

Tutustu työnantajaan