Erityisluokanopettaja - Pöytyän kunta

Erityisluokanopettaja - Pöytyän kunta

Pöytyän kunnassa julistetaan haettavaksi erityisluokanopettajan virka. Virka täytetään 1.8.2019 alkaen.
Viran tehtäviin kuuluu erityisluokanopettajana toimiminen ensisijaisesti Yläneen yhtenäiskoulussa luokille 7-9.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti, ja palvelussuhteen ehdot Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Virkaan valittavalta edellytetään monipuolista, opetussuunnitelman mukaista erityispedagogista osaamista, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua erityisopetuksen kehittämiseen koko yhtenäiskoulun tasolla. Lisäksi arvostetaan osaamista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.

Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset erityisluokanopettajan virkaan jätetään 22.6.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä palvelutodistuksista toimitetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä, jolloin samalla esitetään alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset.

Tarvittaessa hakemuksen liitteineen voi lähettää rehtorille osoitettuna osoitteeseen: Yläneen yhtenäiskoulu, rehtori Jaakko Heikkilä, Koulutie 14, 21900 Yläne. Hakija vastaa hakemusten perille saapumisesta hakuajan sisällä.

Jaakko Heikkilä, Yläneen yhtenäiskoulun rehtori. Puh. 050 5906733 tai sähköposti: jaakko.heikkila@poytya.fi

Yläneen yhtenäiskoulu
Osoite: Koulutie 14, 21900 Yläne

Pöytyä on yli 8500 asukkaan moderni maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa, runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Kunnan palveluksessa on lähes 500 henkilöä, joista valtaosa työskentelee perusturva- ja sivistystoimialoilla kunnan kolmessa päätaajamassa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.
Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.

Tutustu työnantajaan