Skip to main content
test
Erityisluokanopettaja 31.10.2022-10.11.2023 - Kouvolan kaupunki

Erityisluokanopettajan viransijaisuus (10928) Valkealan yhtenäiskoulussa 31.10.2022-10.11.2023.

Valkealan yhtenäiskouluun haetaan erityisluokanopettajaa JOPO-ryhmään.

Mikäli sijaisuuteen palkattavalta henkilöltä puuttuu perusopetuksen opettajan kelpoisuus (asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 989/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen), sijainen palkataan ajalle 31.10.2022-4.6.2023 ja 7.8.2023-10.11.2023.

Joustavassa perusopetuksessa JOPO:ssa oppilaiden keskeinen tuen tarve on elämänhallinnassa, jotka heijastuvat oppilaan koulupolkuun. JOPO-erityisluokanopettaja työskentelee työparina koulunkäynninohjaajan kanssa ja jopo-koulukuraattorin kanssa. Oppilaat ovat 7-9 -luokilta.
Valkealan yhtenäiskoulussa on viisi pienryhmää, joissa toimii erityisluokanopettaja-koulunkäynninohjaaja työpari. Pienryhmistä yksi on kaupunkitason joustavan perusopetuksen ryhmäja neljä ovat alueellisia pienryhmiä. Koulussa on myös kaksi erityisopettajaa.
JOPO-erityisluokanopettajan työ on oppilaan tukemista elämän hallinnassa. Työ edellyttää ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön ja halua yhteistyöhön huoltajien kanssa. Positiivinen elämänasenne on hyvä lähtökohta erityisluokanopettajan työhön.


Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Pauli Pölönen, pauli.polonen(at)kouvola.fi tai 02061 56553 28.-29.6.2022 ja 28.7.2022 eteenpäin.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Lisätietoja

Sivistys, Kasvatus ja opetus, Valkealan yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2022-2023 Valkealan yhtenäiskoulussa on 510 oppilasta ja 46 opettajaa. Valkealan yhtenäiskoulu sijaistee 13 kilometriä Kouvolasta. Valkealaan on Kouvolan keskustasta hyvät linja-autoyhteydet. Valkealan yhtenäiskoulu muodostetaan 1.8.2022 alkaen Valkealan yläkoulusta ja Kirkonkylän koulusta. Koulut sijaitsevat vierekkäin. Valkealaan valmistuu uudet koulutilat Valkealan monitoimitaloon, jonka käyttöönotto on 1.1.2024.

Kouvola on asukkaitaan palveleva aktiivinen luonto- ja urheilukaupunki. Arki sujuu ja asuminen on edullista n. 82 000 asukkaan kaupungissa. Elämä on laadukasta hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja moni-ilmeisen luonnon keskellä. Liikkuminen on helppoa ja liikenneyhteydet muualle Suomeen ovat hyvät.

Tervetuloa joukkoon! Viihdyt varmasti.

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kustaa III tie 12, 45370 Valkeala
Kouvolan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat