Erityisluokanopettaja - Haapaveden kaupunki

Erityisluokanopettaja määräaikainen, ensi lukuvuodeksi Hyttikallion koululle lähinnä kahden kuudennen luokan erityisluokanopettajaksi.

Taito ja halukkuus yhteisopettajuuteen ja monipuolinen kokemus kolmiportaisen tuen käytännöistä sekä sitoutuminen perusopetuksen opetussuunnitelman kohtaan: perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä koulun kehittämistä, yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan.

Eduksi katsotaan myös perehtyneisyyttä ja kokemusta tieto-ja viestintätekniikan hallinnasta ja monipuolista opetussuunnitelman tvt-strategian mukaista opetusta ja taitoja.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86601 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haaapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

risto.klasila(at)haapavesi.fi
0447591358

Haapaveden kaupunki, Sivistys, Mäkirinteen koulu
Osoite: Raatetie 6, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla