Erityisluokanopettaja - Lahden kaupunki

Tule ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI Lähteen peruskoulun Liipolan toimipisteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Opetat 2. vuosiluokkaa yhteisopettajuudessa kahden luokanopettajan kanssa. Olet valmis yhteistyöhön myös toimipisteen muiden ammattilaisten kanssa.

Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste on laadukasta perusopetusta tarjoava 1-4 -luokkien koulu Lahden eteläisellä alueella. Koulussamme työskentelee noin 200 oppilasta ja noin 30 opetus- ja kasvatustyön osaajaa, joista 19 on opettajia.

Kelpoisuusvaatimuksena on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Toivomme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta. Toivomme myös kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisesta.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, voidaan tehtävä täyttää henkilöllä, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2020 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lahteen-peruskoulun-liipolan-toimipiste/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Apulaisrehtori Marja Kauppila puh. 050 559 7975

Lahden kaupunki, Lähteen peruskoulun Liipolan toimipiste
Osoite: Ostoskatu 3, 15500 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Sinulle suositellut työpaikat