Erityisluokanopettaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2021 alkaen toistaiseksi täytettävä perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (vuosiluokat 1-6, keskitetty pienryhmäopetus). Opetus on sosiaalis-emotionaalisia ja tunne-elämän haasteita kuntouttavaa opetusta. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Heikkilän koulu. Hakijalle katsotaan eduksi aktiivinen ja kehittävä työote, hyvät verkostoyhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä taito opettaa tunne- ja itsesäätelytaitoja.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 351596.

Hakuaika päättyy 21.4.2021 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa rehtori Anu Virtanen, puh. 040 027 7973
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Sinulle suositellut työpaikat